07 Wrz

UWAGA NOWE KONTO PRZEDSZKOLA

Proszę o dokonywanie wpłat za miesiąc wrzesień 2015 na konto:

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Kubusia Puchatka”

ul. Saska 8  66-400 Gorzów Wlkp.

BZWBK  nr 84150014161214100391060000

w tytule wpłaty proszę rozgraniczyć i nazwać: czesne kwota  470,00 zł

posiłki  7,50 za każdy dzień np. wrzesień 22 razy 7,50   kwota 165,00 zł