Historia

DOBRY START W SZKOLE
ZAPEWNI NASZE PRZEDSZKOLE!

Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” powstało w 1999 roku.
Oprócz programu edukacyjnego zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnia:

* indywidualne traktowanie dziecka jako podmiotu wychowania,
* rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka, w tym muzycznych,
* zajęcia nadobowiązkowe zgodnie z oczekiwaniami rodziców i możliwościami dzieci.

Ponadto:

* naukę języka angielskiego 5 dni w tygodniu,
* naukę czytania od najmłodszej grupy,
* ćwiczenia wg Metody Paula Dennisona,
* zajęcia plastyczne,
* naukę gry w szachy,
* zajęcia rytmiczne i taneczne,
* indywidualne wyrównanie wad wymowy
* liczne imprezy okolicznościowe, rekreacyjne oraz przedstawienia
* wycieczki, wizyty.

Nasze przedszkole jako jedyne przedszkole niepubliczne w Gorzowie Wlkp. realizuje program nauki czytania i pisania od najmłodszych grup wiekowych. Nauka czytania stanowi bardzo ważny element w edukacji wczesnoszkolnej. Wczesne opanowanie czytania umożliwia dziecku dobry start w szkole. Prowadzone w przedszkolu zajęcia metodą Paula Dennisona niekonwencjonalnie rozwijają w dziecku poczucie wartości, pewności siebie, rozwijają koncentrację i pamięć. Nasze przedszkole jako jedyne w Gorzowie Wlkp. prowadzi codzienną naukę języka angielskiego, dającą możliwość podstawowej komunikacji w tym języku.

Dzieci przebywają w przyjaznej atmosferze. Małe liczebnie grupy zapewniają dobry kontakt dzieci i nauczycieli. Wspólne zabawy i wycieczki, przygody sprzyjają zdobywaniu trwałych przyjaźni. Zróżnicowane wiekowo grupy umożliwiają wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, wspólną naukę na poziomie możliwości dziecka. Lokalizacja w spokojnej okolicy z dala od ruchliwych ulic. Piękny ogród z placem zabaw, kolorowe zabawki zapewniają wiele radości i sprawiają, że dzieci czują się u nas świetnie.