Oferta Zajęć

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego / załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr4,poz17, wraz z codzienną nauką języka angielskiego

Ponadto oferuje zajęcia nadobowiązkowe zgodnie z oczekiwaniami rodziców i możliwościami dzieci :

  • naukę gry w szachy 2 razy w tygodniu
  • zajęcia taneczne 2 razy w tygodniu
  • zajęcia plastyczne 1 raz w tygodniu
  • zajęcia logopedyczne 1 raz w tygodniu
  • zajęcia wczesnej nauki czytania wg. metody G.Domana w wersji Marii Trojanowicz-Kasprzak, codziennie
  • zabawy taneczne i gry na instrumentach perkusyjnych metodą aktywnego słuchania muzyki poważnej wg. Batii Strauss 5 razy w tygodniu
  • ćwiczenia kinezjologiczne wg. P.Dennisona 5 razy w tygodniu