Ramowy Rozkład Dnia

7.00 – 8.30 Otwarcie przedszkola

* schodzenie się dzieci
* rozmowy
* ciche zabawy
* zabawy stolikowe
* zabawy ruchowe

8:30 – 9.00 Toaleta i  Śniadanie
9.00 – 11.00 Zajęcia

– realizacja podstawy programowej:
* język angielski
* zajęcia dydaktyczne
* zabawy zorganizowane
* zabawy ruchowe

11.00 – 12.00 Spacer, zabawy na dworze
12.00 – 12:30 Toaleta i obiad
12.30 – 13.00 Odpoczynek

* słuchanie bajek, literatury, muzyki
* ćwiczenia ralaksacyjne

13.00 – 13.30 Gry i zabawy
13.30 – 14.30 Zajęcia dodatkowe

* taniec
* szachy
* plastyka
* ćwiczenia logopedyczne

14.30 – 15.00 Toaleta i podwieczorek
15.00 – 17:00 Zajęcia wg. zainteresowań dzieci

*zabawy w przedszkolu lub w ogrodzie
* rozchodzenie się dzieci